ГОЛОВНАПРО НАСПРОФЕСІЇДОСЯГНЕННЯДОЗВІЛЛЯУЧНЯМ ЦЕНТРУ
Проблеми забруднення довкілля (05.04.2013)

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

В квітні 2013р. в актовій залі Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України відбувся захист навчально-виховного проекту на тему: «Проблеми забруднення довкілля відходами пластмас» Екологічний стан острова Жуків (район Корчувате, м. Київ).
Проект спрямований на практичне застосування теоретичних знань з предметів «Хімія», «Екологія» і «Біологія» та має виховний аспект, адже виховує в учнів дбайливе ставлення до природи та почутті відповідальності за охорону навколишнього середовища.
Розпочався захист проекту із вступного слова наукового керівника Грицай Т.Г., яка оголосила тему проекту та представила учасників – учнів груп: П-25с (майстер виробничого навчання – Федоренко В.Є., класний керівник – Хмельницька В.О.), П-22 (майстер виробничого навчання – Чиженко П.Ю., класний керівник – Дімітрієва Т.Д.) та П-15с (майстер виробничого навчання – Нечитайло Н.І., класний керівник – Голуб І.І.).
Далі, слово взяли ведучі проекту Криницина Ірина та Хотіна Оксана, учениці групи П-25с.
Метою проекту було з’ясувати шкідливість виробів з пластмас, усвідомити власну значимість у збереженні чистоти довкілля та підвищити рівень екологічної  освіти і культури населення; дати відповідь на питання «Використання пластичних матеріалів – це корисно чи шкідливо?»
Тема велика і складна, тому її було вирішено поділити на складові частини. Учні розподілились на групи дослідників і кожна група отримала власну підтему дослідження.
Захист проекту розпочався з доповідей учнів групи П-22, які висвітлити підтему «Екологія та чинники антропогенного впливу на довкілля».
Учень Борецький Олександр нагадав всім про науку Екологію. Сучасна екологія - це комплекс наук про будову, функціонування, взаємозв’язки системи «природа – суспільство» та засоби кореляції взаємного впливу техносфери і біосфери з метою збереження життя на Землі. Він розкрив, що навколишня природа не тільки велична і грандіозна, а й дивовижно крихка і вразлива. Вона складається з трьох, взаємопов’язаних між собою, сфер існування та розвитку життя: атмосфери, гідросфери та літосфери.
Бура Данило розказав про забруднення людиною атмосфери – результат викидів забруднюючих речовин з різних джерел. У загальному плані концепція забруднення атмосфери включає значне число дій й явищ, що ведуть до погіршення вихідної, природної якості її. Останнім часом учені надзвичайно стурбовані зниженням змісту озону в озоновому шарі атмосфери. Борецький Олександр доповнив цю інформація, розказавши про Національну екологічну політику України в контексті Кіотського протоколу.
Учень Рахлій Михайло довів до відома про дослідження, що забруднення води – серйозна екологічна проблема, яка відноситься не тільки до надземних рік, озер та морів, але також і ґрунтових вод. Контроль за водозабезпеченням та водокористуванням виявляється однією з найважливіших глобальних задач сучасності. Господарська діяльність людей спричинює забруднення води. Моря й океани забруднюються також побутовими й промисловими твердими відходами, яких накопичилося понад 20млрд.т.
Учень групи Докучаєв Денис розказав про забруднення ґрунту. Ґрунти забруднюються відпрацьованими газами тракторів, комбайнів, автомобілів, мастилами та пальним, які витікають з них під час роботи на полях, а також техногенними викидами промислових підприємств – сульфатами, оксидами азоту, важкими металами, радіонуклідами. Найважливішим заходом збереження ґрунтів є правильне формування культурного агроландшафту. Це дасть найвищий господарський ефект і збереже довкілля.
В процесі висвітлення  підтеми учні довели, що руйнування будь-якої з сфер існування та розвитку життя, приводить до знищення життя на планеті.
Але головним забрудненням природи сьогодні залишається сміття. Про проблему смітників в Україні докладала учениця групи П-25с Дейнеко Світлана. Проблема смітників стоїть перед людством, мабуть, з того самого часу, як воно з’явилося на землі, і чимдалі, тим вона стає серйознішою - це одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища.
Яценко Тетяна, учениця групи П-15с, доповнила інформація про сміття з точки зору його утилізації як надзвичайно важливої народногосподарської проблеми. Спалювання, як захід для ліквідації побутових відходів, явище позитивне, особливо якщо це супроводжується постачанням електроенергії або пари. Але сортування сміття на заводах за існуючою технологією не передбачається. Хоча з відходів можна вилучати певні речовини – метал, скло, папір, гуму, пластмасу тощо з метою їх повторного використання.
Об’єктом проекту був острів Жуків, що територіально знаходиться біля навчального закладу. Острів Жуків знаходиться в мальовничому районі великого мегаполісу України – місті Києві, на його південній окраїні, в житловому масиві Корчувате.
В період проекту було опитано та проведено анкетування більше 150 осіб. Про результати роботи розказала учениця групи П-25с Дейнеко Світлана. За результатами анкетування, бесід з мешканцями жилого масиву Корчувате і учнями навчального закладу, було зроблено висновок: що всі підтримують необхідність переробляти сміття, а не спалювати та збирати його на смітниках.
Головне питанням проекту – «Використання пластичних матеріалів – це корисно чи шкідливо?». Експериментально дослідити та дати відповідь на нього мали учні групи П-15с.
Учениця групи Ковалик Наталія нагадала наскільки виробництво виробів із пластику збільшується рік від року. Це пляшки, банки, каністри, лотки, піддони, пакети, упаковка, етикетки, плівка, скотч, перегородки, різні перекриття, вивіски, покажчики, світлові короби, сітки, ґрати, папки, штучні трав'яні покриття, фільтруючі трубки і безліч інших виробів.
Гродецька Вікторія досліджувала історію виникнення пластмас. Перша пластмаса була отримана англійським металургом і винахідником Олександром Парксом в 1855 році. Розвиток пластмас почався з використання природних пластичних матеріалів, потім продовжилося з використанням хімічно модифікованих природних матеріалів і, нарешті, прийшов до повністю синтетичних молекул (бакеліт, епоксидна смола, поліетилен та інші).
Про найпоширеніший матеріал у світі – пластик, доповідала Лісова Дар’я. Вона досліджувала синтетичну революцію людства, одним з основних елементів якої, безумовно, є пластик. Популярність пластику пояснюється його легкістю, економічністю, зручністю використання. Так, при виготовленні пластику енергії потрібно на 21% менше, ніж при виготовленні скла. Пластик миттєво замінив багато матеріалів, оскільки його виробництво виявилося ефективним, а вироби дешевими і практичними.
Після їх виступу, ведуча Криницина Ірина, запропонувала учням розгадати кросворд про властивості пластмас. В актовій залі свої місця зайняли арбітри (учні групи П-22), які зараховували правильні відповіді. Нагородою за правильну відповідь було додатково +1 бал до оцінки з загальноосвітніх предметів (хімія, біологія, екологія). Учні Центру, активно приймали участь і показали хороші результати. Було розгадано ключове слово кросворду – «полімер».
Експериментальна частина проекту полягала в вивченні пластмас за їх фізичними та хімічними властивостями. Про цю роботу розповіла учениця групи П-15с Головата Аліна. Пластмаси не чутливі до вологості, стійкі до дії сильних кислот і основ, ставлення до органічних розчинників різне. Пластмаси характеризуються не дуже великою механічною міцністю. Фізіологічно майже нешкідливі.
Проект розглядав одну з найважливіших властивостей пластмас – повторна переробка. Учні Черепанський Олександр, Докучаєв Денис та Рахлій Михайло довели до відома результати своїх досліджень – маркування різних видів пластмас, які використовуються в пакуванні продовольчих товарів та разового посуду.
Але основним виробом з пластмас є поліетиленові пакети. Лісова Дар’я розповіла, що поліетиленові пакети з'явилися в середині 50-х років в Америці і відразу ж завоювали величезну популярність. При всіх очевидних перевагах пластикових пакетів, вони мають особливості, за яких сучасне світове співтовариство хоче відмовлятися від їх застосування. Найбільший недолік поліетиленових пакетів – те, що вони не піддаються процесам біологічного розкладання.
Про шкідливість пластику та накопичення його відходів в Світовому океані доповідала учениця групи П-15 Гродецька Вікторія. Під впливом течій Світовий океан має особливі сміттєві плями. Суспензія пластикових частинок нагадує зоопланктон, і медузи або риби можуть прийняти їх за їжу. Пластикове сміття небезпечне ще й тим, що морські тварини часто не можуть розгледіти прозорі шматочки, плаваючі по поверхні, і токсичні відходи потрапляють їм у шлунок, часто стають причиною смертей.
Досліджуючи головне питання проекту «Використання пластичних матеріалів – це корисно чи шкідливо?», учні Тарасюк Світлана (група П-15с)та Зебров Денис (група П-22) з’ясували, що переробка пластику це не тільки життєва необхідність, а й економічно вигідне виробництво. Цей процес складається з декількох етапів: збір, сортування (за кольором, за якістю, чисті чи брудні відходи), пресування, власне переробку (різання, промивання, сушіння, виробництво регранулята), виробництво нової продукції (біопаливо, трикотажні вироби, постільна білизна).
Після доповіді була демонстрація навчально-наукового фільму про повторну переробку пластикового сміття в Німеччині.
Підсумком проекту стали доповіді учнів Головатої Аліни та Черепанського Олександра про винахід біопластика – пластика з натурального крохмалю, що розкладається під впливом різних микрооргазмів. Новий матеріал розпадається на вуглекислий газ і воду за чотири роки. Єдиним недоліком цієї упаковки є її дорожнеча.
Учениця Яценко Тетяна доповнила інформацію про необхідність відмовитись від використання пластикових пакетів в побуті. Щорічно від пластикових пакетів помирають понад 100 тисяч китів, тюленів, черепах. Більше мільйона (!) морських птахів і ссавців щорічно гинуть від вживання пластикового сміття. Словом, все те, що потрапляє в океан, рано чи пізно виявляється в шлунках у океанських мешканців.
Але сучасні технології дозволяють використовувати сміття та відходи пластмас в незвичному напрямку. Про це розповідалось в невеликому фільмі про «Острів на смітті».
У результаті роботи груп, учні прийшли до висновку, що дати однозначну відповідь на питання: «Корисні чи шкідливі пластмаси?» доволі важко. Сподіваємось, що завдяки проекту учні стануть більш уважними та бережливими до нашого єдиного дому – планети Земля.
Після висновків ведучої, захист проекту було завершено віршовано всіма учасниками заходу.
На завершення захисту проекту, слово для виступу взяв директор Центру Гоменюк Дмитро Васильович, який подякував учням за гарно проведену роботу, цікаву та вкрай необхідну в сьогоденному житті тему, яка є не тільки цікавою, а й всесвітньо глобальною.
На захист проекту був запрошений гість – співробітник «Центру енергоефективності» Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України Михайличенко А.М.
Відеосупровід проекту підготував учень групи П-22 Рябов Олег.

 

Науковий керівник проекту                          Грицай Т.Г.

до АРХІВУ...

Наша адреса: 03045 м.Київ, Чапаєвське шосе, 98 Тел: 259 47 06, 259 51 86, 259 52 33 Тел./факс: 259 41 58